2009-12-01

Roundcube uppdaterad till version 0.3.1

Webbmailen Roundcube är uppdaterad till senaste stabila versionen 0.3.1.

Problem som kan uppstå (Allmänna problem, dvs. inte just på grund av denna uppdatering):

Problem: "An error occured while saving" (save draft and send)
Explanation: Wrong name in folders, wrong casing
Solution: Go to Personal Settings->Folders and create new folders named "Sent", "Drafts" with the correct casing. Move the old mails and delete the old folders.

Problem: "Could not move the message" when trying to delete mail
Solution: Go to Personal Settings->Folders and create new folder named "Trash"

2009-10-04

Supportblogg

Blogg för meddelanden om tjänster och status för nettools.se
Läs om uppdateringar och underhållsarbeten.

http://www.nettools.se