2014-09-03

Uppdatering september 2014 - Versionshantering av filer

Ganska ofta råkar man ut för att ett dokument behöver en backup eller att man vill hålla koll på hur dokumentet såg ut vid flera olika tillfällen. Inte minst om man är flera personer som samarbetar med samma dokument. Då kanske man mailar dokumentet mellan flera personer och varje person uppdaterar och skickar vidare.
Det många gör är att de skapar en kopia av dokumentet och lägger till ett datum i filnamnet som visar på vilket datum dokumentet är ifrån. Sen flyttar man kopiorna till ett USB-minne eller en annan disk. Det finns flera mer eller mindre tokiga lösningar.

Det finns system som sköter allt det där automatiskt: Versionshanteringssystem.
Programmerare har använt det länge för att hantera ändringar av kod, men även "vanliga" personer har nytta av versionshantering. Man slipper helt enkelt allt kopierande och flyttande av filer. Versionshanteringssystemet fixar det åt dig.

Exakt hur de olika system som finns har löst det rent praktiskt varierar, men det fungerar ungefär så här:
Ett versionshanteringssystem arbetar mot ett repository där alla filer ligger lagrade. En användare hämtar ut en kopia på filerna, gör ändringar och slutligen så skickas filerna med ändringarna in i repository:t igen. Versionshanteringssystem har då koll på vem som gjort vad i varje fil. Flera personer kan till och med ändra exakt samma rad i en fil och systemet löser de konflikterna.

Några av de mest populära versionshanteringssystem idag är:
Git - Gärna tillsammans med GitHub som är en molntjänst som tillhandahåller Git.
SubVersion (SVN)
Det finns mängder med andra system, men om du väljer ett av ovanstående så kommer du klara dig väldigt långt.


OBS! De flesta versionshanteringssystem är dåliga på att hantera binärfiler, dvs. det mesta som inte är ren text så som bilder, musik, filmer. Även komplicerade format som ex. filer från Microsoft Office går dåligt att hantera. Med det sagt så går det ändå oftast utmärkt att trycka in dem i versionshanteringssystemet och få dem versionshanterade, men då blir oftast hela filen lagrad och det går inte att spåra exakt vem som gjorde vad.

För dokument så rekommenderar jag istället Google Drive. Genom att låta Google Drive hantera alla dokument så sköts versionshantering och samarbete mellan flera personer automatiskt. Flera personer kan faktiskt vara inne i samma dokument och arbete samtidigt. Ni ser direkt varandras ändringar.
Ni slipper backuper och maila filer. Istället så delar ni dokumenten med varandra direkt i Google Drive.
System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen: