2012-10-01

Uppdatering oktober 2012


System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:

  • Usermin 1.520
  • Webmin 1.600