2016-10-08

Oktober 2016 - Åtgärda alla fel och varningar kontinuerligt

För att öka sannolikheten för att allt ska fungera felfritt så bör man se till att hela tiden städa bort och åtgärda de problem som upptäcks. Vänta inte med att åtgärda dem tills de är akuta och måste fixas. Försök istället att kontinuerligt åtgärda dem.

Ett exempel från mig själv. Varje natt körs ett antal jobb på webbhotellet som validerar konton, kollar quota, gör backuper, städar gamla filer, analyserar loggar med mera. Ofta finns något eller några fel med, men det är ytterst sällan det är något kritiskt som faktiskt behöver åtgärdas så man kan lämna dem utan åtgärd. Problemet då är att man sänker nivån och tillåter fler och fler fel. Till slut så är det svårt att upptäcka verkliga akuta fel eftersom det är så många fel som inte måste åtgärdas eller så exploderar felet och går från att vara fel på ett konto till att inkludera samtliga konton.

Av den anledningen är det viktigt att kontinuerligt åtgärda de fel som uppstår. Man vet ju faktiskt inte om de obetydliga felen beror på något betydligt mer allvarligt fel som till slut sänker hela systemet. Gå igenom error-loggarna från webbservern regelbundet. Kolla minst en gång per månad och fixa i alla fall ett fel eller varning varje gång du gör det. Till slut så ser loggen väldigt fin ut. Webbserverns error-logg ska ju egentligen vara så gott som tom förutom eventuella attacker och felsurfningar.

Upptäcker man ett fel som man inte kan åtgärda på en gång så lägg in det i ditt ärendehanteringssystem, sätt upp på din todo-lista eller boka in en tid i kalendern för att åtgärda det. Det viktiga är att få kontroll på dem.

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen: