2014-03-02

Uppdatering mars 2014 - Digital vårstädning

Det är bra att regelbundet genomföra en "digital vårstädning" för att hålla ordning på alla program, appar, dokument, filer och bilder som hela tiden växer i antal och skapar oreda.


Börja med att avinstallera alla program och appar som du inte längre behöver eller som du inte använt på länge. Det går alltid att installera dem på nytt när du behöver dem. Gå igenom alla datorer, mobiltelefoner, servrar etc. Ha alltid minimalt installerat. Det frigör utrymme och förhindrar att du har program och appar med säkerhetsproblem.

Förvara alla dokument och filer i en huvudfolder så att du vet var de är och var de ska sparas. Klumpa ihop dem i mappar när de på något sätt hör ihop, t.ex. projekt, företag, ekonomi. Fortsätt med att skapa mappar i mapparna om det går att klumpa ihop dem än mer.
Var inte rädd för att göra dig av med dokument och filer du inte längre behöver. Om du ändå vill ha kvar något så skapa en enda mapp som du namnger till "arkiv". Där slänger du allt som kan vara värt att spara, men som inte måste ligga framme i de vanliga mapparna.
Jag lagrar alla dokument och filer i antingen Google Drive eller Dropbox. Google Drive är väldigt bra på att hantera dokument så de lagrar jag där. Dropbox är bra på andra typer av filer så de lagras där.

Bilder och fotoalbum kan bli väldigt rörigt snabbt eftersom man nu tar väldigt många bilder. Enklast möjliga sortering tycker jag är att ha en mapp som heter "album". I den mappen finns det en mapp för varje år, dvs. "2014", "2013", "2012" osv. I varje årsmapp läggs alla bilder för det året in. Om det finns ett antal bilder som hör ihop på något sätt, t.ex. nyår 2013 så skapa en mapp i "2013" som namnges till "Nyår 2013". Fortsätt så med alla bilder. Alla bilder måste inte hamna rätt på en gång. Se bara till att de läggs under rätt år så är det lätt att fortsätta jobba med dem när tid och lust finns.

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen: