2012-09-14

Att använda Git på sitt webbkonto

Nu finns det grundläggande instruktioner i forumet om hur man använder Git på sitt webbkonto:
http://www.nettools.se/smf/index.php?board=49.0

Instruktionerna baseras på det som står här: http://gitref.org
Vissa justeringar har gjorts för att passa installationen på webbkontot.

2012-09-03

Uppdatering september 2012


System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
  • PHP  5.3.3-7+squeeze14
  • PostgreSQL 8.4.13
  • phpSysInfo 3.0.19