2012-03-27

Hantera mail vid fullt konto

Om ett konto är fullt, dvs. om allt utrymme utnyttjas, så kan inte mail längre tas emot. Mailen som skickas till kontot är inte borta utan sparas i en fil. Med hjälp av den filen så kan man sedan hämta in de mail som skickades medan kontot var fullt.

Kontrollera först att kontot inte längre är fullt:
1. Logga in i Webmin
2. Gå till Servers->Account Admin
3. Under sektionen med texten Quota kan ni kontrollera att Account Quota är högre än Total disk space used
4. Om inte så finns det 3 alternativ:
  I. Rensa på kontot genom att radera filer och mail
  II. Beställa mer utrymme
  III. Tillfälligt låna utrymme. Det går att dubblera utrymme under 60 minuter genom att trycka på knappen Double Quota under Commands i Account Admin.

För att flytta sparade mail till användarens mailkonto:
1. Logga in i Webmin
2. Gå till Servers->Account Admin
3. Under sektionen med texten Mail ser ni vilka konton som har sparade mail
4. Klicka på länken Move vid det kontot som ni önskar få mailen flyttad för
5. Mailen flyttas till den användarens mailkonto och läggs upp som en ny folder.

2012-03-19

Flytt till ny hårdvara

På grund av det tidigare hårdvaruproblemet, som nu är löst men som med stor sannolikhet återkommer inom en månad, så kommer vi flytta till ny hårdvara. Nedtid blir 5-10 minuter.

Förhoppningen är att flytten ska ske så snart som möjligt för att minimera framtida problem.

Uppdatering:
Flytt sker under dagen.

Hårvaruproblem 2012-03-19

Det är just nu hårdvaruproblem på servern.
Problemet är löst och servern är uppe inom 20 minuter.

Vi ber om ursäkt för eventuella problem som detta kan orsaka.

2012-03-08

Mailinglistor via Mailman

Mailman är nu aktiverat på alla konton.

För att skapa en mailinglista så loggar du in i Webmin (kontrollpanelen) och klickar dig fram till Virtualmin Mailman Mailing Lists under menyn Servers.

Mer info:
http://www.nettools.se/smf/index.php?topic=331

Manual till Mailman:
http://www.gnu.org/software/mailman/mailman-member/index.html

2012-03-02

Uppdatering mars 2012

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
  • Inga system uppdaterade