2014-12-07

Uppdatering december 2014 - Prata med dina användare

För att hålla kontakten med dina användare och kunder så måste du prata med dem, dvs. skicka ut information om vad som händer så att de kommer ihåg att du finns.
För all kommunikation så bör ni följa upp vilken effekt som varje utskick får. Det finns tekniker för att följa öppningsfrekvens på notifieringar, mail och klick på länkar. Använd det. Följ också upp hur många som avanmäler sig efter varje utskick. Det visar på hur intressant eller ointressant utskicket var.

För appar på smartphones och tablets använder man primärt notifieringar. En notifiering gör att användaren kommer tillbaks till din app för att se vad som hänt. Det absolut viktigaste här är att inte skicka ut för många notifieringar. Notifieringar som bara stör kommer användaren snart att trycka bort vilket gör att din kontaktväg till användaren försvinner. Ännu värre är att de kanske avinstallerar appen för den spammar för mycket. Välj alltså vilka händelser som ska trigga notifieringar varsamt. Arbeta också mycket kring inställningsmöjligheter för notifieringar. En del användare vill få reda på allt som händer medan andra vill endast ha info om det mest nödvändiga
Bild från Parse.com och en artikel med 10 tips för att skicka bra notifieringar:
http://blog.parse.com/2012/11/26/dont-be-pushy-10-useful-tips-for-awesome-push-notifications/
Artikeln är så klart vinklad mot deras tjänst, men det är ändå användbara tips.
För tjänster på webben används mail. Det absolut minsta man bör göra är att skicka ut välkomstmail med kort info om tjänsten. Om man har någon typ av beställningsfunktion så ska man få en bekräftelse på beställningen och sen vid uppdateringar av ordern. Det går även att skicka ut ett uppföljningsmail när man garanterat vet att kunden fått det som beställdes.
Det måste gå att stänga av utskicken för det är långt ifrån alla som vill ha massor av mail för allt och inget som händer. Även här bör man arbeta mycket kring inställningsmöjligheter för vilka mail som skickas ut.

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen: