2016-11-02

November 2016 - Använd externa tjänster

Under den senaste månaden har jag städat bort tjänster som inte används för att göra webbhotellet mer optimerat. En anledning till att tjänster inte används är för att det finns så många bra externa tjänster som erbjuder bättre funktionalitet.

GitHub och BitBucket för versionshantering och MailChimp för mailinglistor för att nämna några.

Använd de externa tjänster som gör jobbet bra och undvik att skapa eller hantera helt egna. Egna tjänster tenderar att fungera sämre och sämre med tiden eftersom de underhålls väldigt lite och mer avancerade funktioner kommer inte dit.

Många av tjänsterna är också helt gratis eller har en relativt låg kostnad så det är ofta inget hinder.

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen: