2016-06-02

Juni 2016 - SoapUI - Testa webbservices

Om man utvecklar eller jobbar mot webbservices så behöver man bra verktyg för att testa att tjänsterna fungerar som de ska. SoapUI fixar det. SoapUI är en applikation för att just testa webbservices skrivna i SOAP som hörs på namnet, men den klarar även av REST-tjänster.
Jag har själv mest använt SoapUI för att göra enkla SOAP-anrop och det fungerar väldigt bra. Generera upp requester från en WSDL:en, fyll i den data du vill skicka och gör anropet. Få responsen, inspektera headers m.m.

Utöver att göra enkla anrop så går det att simulera, mocka, lasttesta, säkerhetstesta webbservices och mängder med andra saker. Om man köper SoapUI Pro så kan man göra ännu fler saker.

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen: