2010-07-29

MySQL max_connections ändrad

I natt så råkade databasservern ut för problem med "Too many connections".

För att förhindra det så är nu max_connections utökad till det dubbla, dvs. 200.

2010-07-06

Uppdatering juli

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
  • Inga  uppdaterade system