2019-06-12

Juni 2019 - OWASP Top 10 Proactive controls

OWASP (Open Web Application Security Project) har tagit fram en lista med de viktigaste säkerhetsteknikerna som bör användas i alla mjukvaruprojekt:
OWASP Top 10 Proactive Controls

C1: Define Security Requirements
C2: Leverage Security Frameworks and Libraries
C3: Secure Database Access
C4: Encode and Escape Data
C5: Validate All Inputs
C6: Implement Digital Identity
C7: Enforce Access Controls
C8: Protect Data Everywhere
C9: Implement Security Logging and Monitoring
C10: Handle All Errors and Exceptions

Det finns en PDF som beskriver dem utförligt: Länk till PDF
Framöver kommer jag gå igenom alla punkterna en efter en.


System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen: