2019-07-01

Juli 2019 - Inline Google Spreadsheet Viewer (Wordpress plugin)

Tips om Wordpress plugin - Inline Google Spreadsheet Viewer

På en av mina Wordpress-siter (min personliga sida där jag lägger upp resultat från alla tävlingar och lopp jag deltar i - https://www.e7andy.se/sport/) hade jag en stor HTML-tabell (old school!) med data som jag uppdaterade och underhöll. Visst tog jag backup av Wordpress-siten, men det kan vara ganska bökigt att återställa data så att den blir precis som tidigare. Då tänkte jag att jag tar en backup och lägger i ett kalkylark på Google Drive, men då blir det dubblering av data vilket är väldigt onödigt. Det kommer ofelbart att hamna ur synk. Det slog mig då att det kan ju finnas en plugin till Wordpress som kan läsa från ett kalkylark och visa upp det på en Wordpress-sida.

Det blev mycket bättre än jag någonsin kunde önska - https://www.e7andy.se/sport/
Funktioner som jag fick per automatik var sortering på valfri kolumn och en sökfunktion så att man blixtsnabbt kan filtrera fram det man önskar se. Den ser även till att anpassa tabellen utifrån bredden på den webbläsare man använder och kollapsar ner data som inte kan visas till en lista för varje rad.
Alla ändringar gör jag nu direkt i Google Drive istället för att gå in i Wordpress. Att redigera sidor i Wordpress är ju inte alltid det enklaste.
Det tar lite tid innan uppdateringarna visas på Wordpress-sidan. Det kan vara någon cachningsfunktion. Jag har inte kollat på det för så som jag använder pluginen så kvittar det att det tar en stund innan ändringarna visas.

Om man vill så går det att konfigurera väldigt mycket för hur kalkylarket ska visas. Jag har gjort några enklare ändringar:
[gdoc key="xxx" datatables_paging="false" datatables_order='%5B%5B 2, "desc" %5D%5D']My competitions and races[/gdoc]

key - Länk till kalkylarket. Det måste vara publikt minst via en länk.
datatables_paging="false" - Slår av paginering så att allt visas på en sida.
datatables_order='%5B%5B 2, "desc" %5D%5D' - Sorterar på kolumn 2 (kolumnindex startar på 0). %5B och %5D beror på att man måste koda om "[" och "]".System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
  • s04
    • Inga större ändringar.