2011-04-14

Ny funktion i Account Admin - Double quota

Idag lanseras en ny funktion i modulen Account Admin i kontrollpanelen: Double quota

Genom att trycka på knappen så dubbleras kontots quota i 60 minuter. Quota är kontots storlek. Om filer på kontot upptar mer utrymme än satt quota så kan t.ex. inga fler mail tas emot, inga loggar skrivas, ingen ny data matas in i databaser.
Funktionen har tillkommit för att hantera de gånger ett konto når max utrymme och ge kontoinnehavaren möjlighet att ta bort filer från kontot.
Funktionen används även med fördel då användaren vill packa upp filer på kontot då risk att överskrida quotan finns.

2011-04-02

Uppdatering april 2011

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
  • Inga uppdateringar