2021-03-17

Mars 2021 - Fix av ytterligare certifikatsproblem

Det började strula igen med certifikaten och Virtualmin hade släppts i en ny version som lades in. Det krävdes även att certbot installerades. Nu snurrar certifikaten igen och förhoppningsvis ska det inte gå sönder på ett tag.


Nyheter för månaden:
  • Senaste uppdateringarna gjorda.