2010-12-30

Uppdatering januari 2011

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
 • StressFree Webmin theme version 2.09 (also in Usermin)
 • MantisBT 1.2.4
 • WebSVN 2.3.2 (not working perfectly atm)

2010-12-01

Uppdatering december

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
 • Joomla! 1.5.22
 •  Simple Machines Forum SMF 1.1.12
 • Webmin 1.530
 • Usermin 1.460

2010-11-01

Uppdatering november

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
 • Joomla! 1.5.21

2010-09-30

Uppdatering oktober

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
 • StressFree Webmin theme version 2.08 (also in Usermin)
 • MantisBT 1.2.3

2010-09-13

Ny modul i kontrollpanelen - Account Admin

I helgen har en ny modul blivit tillgänglig i kontrollpanelen: Account Admin
Nya konton får den aktiverad automatiskt, men gamla konton kan behöva lägga in ett önskemål om att få den aktiverad. Hör av er till supporten så ordnar vi det på direkten.

För att testa modulen gör följande:
Logga in i kontrollpanelen på http://admin.ditt_konto
Gå till Servers->Account Admin

Där ser ni information om hur mycket utrymme ni har tillgängligt och hur mycket ni utnyttjar.
Samma information är tillgänglig under Servers->Virtual Email, men tanken är att den viktigaste informationen ska vara lite mer lättillgänglig via den nya modulen.

Det viktigaste som modulen tillför är att kontoinnehavare får tillgång till vissa kommandon som annars kräver utökade rättigheter som tidigare krävde ett supportärende.

Just nu finns endast ett kommando tillgängligt: Fix WebSVN permissions
Det kommandot fixar ett rättighetsproblem för användare som kör WebSVN som gränssnitt mot sina SubVersion repositories.
Det gör ingen skada att trycka på knappen även om du inte har SubVersion eller WebSVN.

2010-09-11

Glömt lösenordet?

Om du glömmer lösenordet till kontrollpanelen så finns det nu en tjänst för att få det mailat till den emailadress som är registrerad som administrativ adress för ditt konto. Gå till inloggningssidan för kontrollpanelen och tryck på Password recovery och fyll i ditt kontonamn.

Gå in redan idag och registrera en bra administrativ adress för kontrollpanelen.
Logga in i kontrollpanelen på http://admin.ditt_konto
Gå till Server->Virtual Email->ditt_konto->Configurable settings
Ändra Contact email från "Administrator's mailbox" till radioknappen till höger om den och skriv emailadressen i rutan.
Tryck slutligen "Save Virtual Server"

2010-09-07

Nytt utseende på forumet

Supportforumet har fått sig en liten uppfräschning med ett nytt tema: http://www.nettools.se/smf/

2010-09-05

Migrering till molndatatjänst

Webservern blev idag migrerad till "molnet".
Den största fördelen är att det går att skala upp servern dynamiskt då mer resurser krävs istället för att ha en alldeles för kraftfull server hela tiden.

Molntjänsten som nyttjas har också snabbare hårddiskar vilket bör ge snabbare responstider än tidigare.

Nedtiden blev minimal. Migreringen lastade serverns processor så hårt att olika program slutade att svara. När den fick mer minne och fler processorkärnor att arbeta med så gick belastningen ner och programmen började svara som de skulle. Alltså kunde den dynamiska resurstilldelningen börja att användas direkt. Efter migreringen så sänktes resurserna till de normala nivåerna.

Om ni upptäcker några problem eller konstigheter så hör av er direkt till supporten. Det är möjligt att några inställningar och tjänster kan behöva justeras.

2010-09-01

Uppdatering september

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
 • Webmin 1.520
 • Usermin 1.450
 • StressFree Webmin theme version 2.07 (also in Usermin)

2010-08-04

Uppdatering augusti

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
 • Joomla! 1.5.20
 • MediaWiki 1.16.0
 • MantisBT 1.2.2

2010-07-29

MySQL max_connections ändrad

I natt så råkade databasservern ut för problem med "Too many connections".

För att förhindra det så är nu max_connections utökad till det dubbla, dvs. 200.

2010-07-06

Uppdatering juli

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
 • Inga  uppdaterade system

2010-06-03

Apache performance tuning

För att förbättra performance är nu mod_deflate aktiverad i Apache med följande direktiv:

LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom_xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php

Sida för att kontrollera om gzip används och hur mycket sidorna komprimeras:
http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php

2010-06-01

Uppdatering juni

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
 • MySQL Server 5.0.77
 • Webmin theme Stressfree 2.06
 • Usermin theme Stressfree 2.06
 • Joomla! 1.5.18
 • MediaWiki 1.15.4

2010-05-03

Uppdatering maj

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
 • Joomla! 1.5.17
 • MediaWiki 1.15.3
 • MantisBT 1.2.1