2016-05-10

Maj 2016 - Synkronisera FileZillas inställningar mellan datorer

I förra inlägget tipsade jag om FTP-programmet FileZilla. Ett problem som man dyker på snabbt om man jobbar på flera olika datorer är att de servrar man sparat och kategoriserat i platshanteraren inte följer med till nästa dator.
 Det finns en smidig lösning. Genom att använda mjuka länkar och Dropbox så kan man få dem synkade mellan alla datorer.
 1. Börja med att ta en kopia på din sitemanager.xml och spara på en säker plats om något skulle gå fel. Mest troliga platser för sitemanager.xml är:
  Windows – C:\Users\Yourname\AppData\Roaming\FileZilla\sitemanager.xml

  Mac OS X – /users/Yourname/.filezilla/sitemanager.xml
  Linux – /home/Yourname/.filezilla/sitemanager.xml  
 2. Skapa en mapp in din Dropbox som heter "settings" och i den så skapar du en mapp till som heter "filezilla". Mapparna kan heta vad som helst så välj vilket namn du känner passar.
 3. Flytta(!) filen sitemanager.xml till mappen i Dropbox.
 4. Skapa de mjuka länkarna:
  Windows:
  mklink “C:\Users\Yourname\AppData\Roaming\FileZilla\sitemanager.xml” “C:\Users\Yourname\My Dropbox\settings\filezilla\sitemanager.xml”
  OS X:
  ln -s /users/Yourname/Dropbox/settings/filezilla/sitemanager.xml /users/Yourname/.filezilla/sitemanager.xml
  Linux:
  ln -s /home/Yourname/Dropbox/settings/filezilla/sitemanager.xml /home/Yourname/.filezilla/sitemanager.xml
Tips om man använder synkroniserad bläddring!
Eftersom filsystemen och strukturen på mappar skiljer sig mellan olika plattformar så är det bra att spara en plats för varje filsystem. Jag lägger till ett suffix på varje plats för att se skillnad på dem, ex. -Win, -Mac

Ref: http://www.code-zen.net/2009/syncing-filezilla-sites-across-computers-with-dropbox/

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen: