2020-06-10

Juni 2020 - Let's encrypt

Så här beskriver de sig själva:
Let’s Encrypt är en gratis, automatiserad och öppen certifikatutgivare (CA, Certificate Authority) som drivs till allmänhetens fördel. Det är en tjänst levererad av Internet Security Research Group (ISRG).

Det är en suverän tjänst som möjliggör för alla att ha ett certifikat för sin webbplats. Innan Let's encrypt kom så var det kostsamt att skaffa certifikat vilket så klart gjorde att många drog sig för att skaffa det. Nackdelen är att man måste förnya certifikatet var 3:e månad. För de certifikat som man betalar för så kan man ha en giltighet på upp till två år.

På grund av att man måste förnya så ofta så kräver det att man automatiserar förnyelseprocessen. De tillhandahåller verktyg som ordnar det, men många webbhotell har lagt till stöd i sina adminstrativa system för att hantera det. 

För att garantera att certifikaten alltid fungerar så förnyar jag dem varannan månad. Om något skulle strula så finns det en månad att rätta till problemet innan certifikatet går ut.


Nyheter för månaden:
  • Senaste uppdateringarna gjorda.