2011-09-01

Uppdatering september 2011System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
  • Webmin 1.560
  • Usermin 1.480
  • Simple Machines Forum 2.0
  • MantisBT 1.2.7
  • phpSysInfo 3.0.13