2012-08-01

Uppdatering augusti 2012

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
  • Webmin 1.591
  • Usermin 1.510