2018-12-04

December 2018 - Bokföring i Bokio

Under sommaren har jag kört lönehantering i Bokio och sedan över ett år har jag kört mina fakturor där. På grund av att Speedledger kostar så mycket för en liten företagare så har jag tidigarelagt att börja med bokföring i Bokio för att kunna säga upp Speedledger innan årsskiftet då ny avtalsperiod börjar.
Det gick alldeles utmärkt att exportera min bokföring från Speedledger och importera in i Bokio. Enda problemet är att det blev en annan bokföringsserie och att lite olika konton används. För att justera skillnaderna så gjorde jag ett extra verfikat som justerade alla saldon. De olika bokföringsserierna får jag leva med. Det är en struntsak i sammanhanget. Så länge man har ordning på sina verifikat så är det inget problem.

Jag gjorde parallell bokföring i Bokio och Speedledger för oktober och det fungerade bra. Det är lite skillnader som man får lära sig. En sån sak är Bokios manuella import av banktransaktioner. Det man gör är att man kopierar texten på kontoutdraget och klistrar in i Bokio. Sen läser Bokio texten och föreslår verifikat utifrån vad som står. På det sättet slipper Bokio ha integrationer till bankerna, men ändå ha samma funktionalitet som Speedledger där bokföringen stäms av mot bankkontot.

Allt talar för att det blir Bokio som jag fortsätter med och slutar med Speedledger innan årsskiftet för att inte riskera att betala 3 månader till.


System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
  • s04
    • Spamassassin blir tweakad för att bli effektivare. Spamassassin sköter spamfiltering. Den bygger på ett antal olika regler som ger olika poäng. När antalet poäng kommer upp i 5 så markeras mailet som spam. Det jag gör är att ändra poängen för olika regler för att få fler spam att markeras som spam. 
    • Fail2Ban tweakas för att blockera fler. Fail2Ban analyserar loggar och letar efter vissa textsträngar, typiskt felaktiga inloggningar och attacker. Om samma textsträng dyker upp x antal gånger så blockeras den IP-adressen en tid. Blir IP-adressen blockerad upprepade gånger så läggs IP-adressen till i en blacklist som innehåller de IP-adresser som ska blockeras för evigt.
    • Webmin 1.900
    • Usermin 1.750