2011-06-14

Nivån i SpamAssassin ändrad till 8

Nivån för att ett mail ska räknas som spam i SpamAssassin har höjts från 5 till 8. Anledningen till höjningen är för att minska sannolikheten att ett mail som inte är spam hanteras som spam.

Om ni vill ha en annan nivå så går det som tidigare att ändra till valfritt värde.

2011-06-11

Mod för att hindra bot-registreringar aktiverad i forumet

Under några dagar har forumet, som är ett Simple Machines Forum, attackerats av botar som gör massregistreringar. För att hindra det värsta så måste alla registreringar godkännas av en moderator. Idag blev det så många att en annan lösning var tvungen att appliceras som inte kräver det tidsödande manuella arbetet.

Därför är nu mod:en "Stop Forum Spam" aktiverad: http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=1519
Beskrivning av mod:en:
"At the submit on the registration page check if the Email (and the IP address) is in www.stopforumspam.com and denied the registration action. If detected, a message to user will be shown and write in log forum."

Alla registreringar som gjorts under de senaste dagarna finns inlagda i den databasen vilket talar för att åtgärden bör ha full önskad effekt.

2011-06-02

Uppdatering juni 2011

System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
  • MediaWiki 1.16.5