2010-06-03

Apache performance tuning

För att förbättra performance är nu mod_deflate aktiverad i Apache med följande direktiv:

LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom_xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php

Sida för att kontrollera om gzip används och hur mycket sidorna komprimeras:
http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar