2011-06-14

Nivån i SpamAssassin ändrad till 8

Nivån för att ett mail ska räknas som spam i SpamAssassin har höjts från 5 till 8. Anledningen till höjningen är för att minska sannolikheten att ett mail som inte är spam hanteras som spam.

Om ni vill ha en annan nivå så går det som tidigare att ändra till valfritt värde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar