2011-10-27

Användarnamn för MySQL

MySQL har en begränsning för användarnamn på 16 tecken. Om användarnamnet är längre pga. ett långt domännamn så korta ner användarnamnet tills det är 16 tecken långt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar