2012-09-03

Uppdatering september 2012


System och tjänster som uppdaterats sedan förra uppdateringen:
  • PHP  5.3.3-7+squeeze14
  • PostgreSQL 8.4.13
  • phpSysInfo 3.0.19

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar