2012-03-19

Flytt till ny hårdvara

På grund av det tidigare hårdvaruproblemet, som nu är löst men som med stor sannolikhet återkommer inom en månad, så kommer vi flytta till ny hårdvara. Nedtid blir 5-10 minuter.

Förhoppningen är att flytten ska ske så snart som möjligt för att minimera framtida problem.

Uppdatering:
Flytt sker under dagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar