2012-03-08

Mailinglistor via Mailman

Mailman är nu aktiverat på alla konton.

För att skapa en mailinglista så loggar du in i Webmin (kontrollpanelen) och klickar dig fram till Virtualmin Mailman Mailing Lists under menyn Servers.

Mer info:
http://www.nettools.se/smf/index.php?topic=331

Manual till Mailman:
http://www.gnu.org/software/mailman/mailman-member/index.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar