2012-03-27

Hantera mail vid fullt konto

Om ett konto är fullt, dvs. om allt utrymme utnyttjas, så kan inte mail längre tas emot. Mailen som skickas till kontot är inte borta utan sparas i en fil. Med hjälp av den filen så kan man sedan hämta in de mail som skickades medan kontot var fullt.

Kontrollera först att kontot inte längre är fullt:
1. Logga in i Webmin
2. Gå till Servers->Account Admin
3. Under sektionen med texten Quota kan ni kontrollera att Account Quota är högre än Total disk space used
4. Om inte så finns det 3 alternativ:
  I. Rensa på kontot genom att radera filer och mail
  II. Beställa mer utrymme
  III. Tillfälligt låna utrymme. Det går att dubblera utrymme under 60 minuter genom att trycka på knappen Double Quota under Commands i Account Admin.

För att flytta sparade mail till användarens mailkonto:
1. Logga in i Webmin
2. Gå till Servers->Account Admin
3. Under sektionen med texten Mail ser ni vilka konton som har sparade mail
4. Klicka på länken Move vid det kontot som ni önskar få mailen flyttad för
5. Mailen flyttas till den användarens mailkonto och läggs upp som en ny folder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar